Wskaźnik WIBOR a zmiany oprocentowania kredytu

Wskaźnik WIBOR określa jak wysoka będzie rata zaciągniętego przez nas kredytu. Ma on szczególnie znaczenie gdy zaciągamy kredyt hipoteczny na znaczną kwotę – bowiem od całości zadłużenia liczony jest ów wskaźnik. Jeśli wskaźnik WIBOR maleje, obniży się także nasza miesięczna rata kredytowa. Wskaźnik WIBOR reguluje tylko i wyłącznie kredyty, które są zaciągnięte w naszej walucie. Nie ma on nic wspólnego z kredytami, które zostały zaciągnięte w walucie obcej. Nie zawsze jednak malejący wskaźnik WIBOR wpływa bezpośrednio na obniżenie się raty kredytowej. Bank w określonym przez siebie w umowie czasie określa jak często aktualizuje wysokość oprocentowania kredytu względem wskaźnika WIBOR. Niekiedy wskaźnik WIBOR może znacząco podnieść się w czerwcu jednego roku, ale rata wzrośnie nam dopiero w październiku jeśli bank reguluje sobie oprocentowanie uśredniając ten wskaźnik dla danego okresu. Jak podają analitycy finansowi, zazwyczaj bank reaguje na zmiany WIBOR ze znacznym opóźnieniem, wynoszącym nawet kilka miesięcy i jest to zapisane w regulaminie kredytu. Jeśli starasz się o kredyt, przeczytaj dokładnie umowę i sprawdź jakie zapisy widnieją w niej odnośnie aktualizacji wskaźnika WIBOR. Ważne jest to jak często następuje aktualizowanie oprocentowania zgodnie ze stawką WIBOR. W niektórych bankach bowiem WIBOR jest aktualizowany z dokładnością co do jednego dnia, jednakże jest to rzadkość spotykana na rynku. W regulaminie kredytu albo bezpośrednio w umowie jest zapisane dokładnie jak często następuje aktualizacja oprocentowania pod względem wskaźnika WIBOR. W umowie powinna być nie tylko informacja o tym kiedy następuje aktualizacja oprocentowania kredytu pod względem stawki WBIOR, ale także powinien znajdować się zapis o tym, jakie jest stałe oprocentowanie naszego kredytu. Są to dwie różne rzeczy i powinny obowiązkowo znajdować się w każdej umowie i każdy klient, który zaciąga kredyt powinien wiedzieć co oznaczają te różnice. Często banki, które udzielają kredyt klientowi aktualizują raty aktualizując wskaźnik WIBOR co dziesięć dni. Wtedy bierze się średnią arytmetyczną z owych dziesięciu dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>